Vizsgaeredmények

  • A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.
  • Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.
  • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.
  • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
  • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
  • A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó "komplex" nyelvvizsgát szerezzen, mind a négy modulnál el kell érni a pontok minimum 60%-át. A sikeres modulokért nemzetközi oklevél jár.

 

Pontjai megtekintéséhez kattintson ide. Azonosítója megadásával megtekintheti és kinyomtathatja vizsgaeredményét.

Vizsga

Olvasott
szövegértés

Hallott
szövegértés

Levélírás

Írásbeli
összesen

Szóbeli

Írásbeli+szóbeli
összesen

Zertifikat Deutsch B1

 60 (60%) 60 (60%) 60 (60%) - 60 (60%) 240 (60%)

Mittelstufe Deutsch B2

 10 (50%) 10 (50%) 15 (50%) 42 (60%) 18 (60%) 60 (60%)

Oberstufe Deutsch C1

 10 (50%) 10 (50%)

7+7
összesen 15 (50%)!
42 (60%) 18 (60%) 60 (60%)