Az Ön által látogatott honlap a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ. Az oldal látogatásához engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

Az ÖSD vizsgákról


A Magyarországon akkreditált ÖSD-nyelvvizsgát kilenc alkalommal teheti le évente.

Kérjük, a honlapon feltüntetett jelentkezési határidők betartását!

 

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD-nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.

 

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) nyelvvizsga magyarországi központjaként minden szinten kínálunk vizsgalehetőséget, de nem mindegyik vizsgaszint és vizsgatípus rendelkezik magyar akkreditációval. A nem akkreditált vizsgák esetén kizárólag az ÖSD vizsgaszabályzata érvényes.

 

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány. Az Osztrák Intézet Budapest Vizsgaközpont és a Magyarországon akkreditált vizsgahelyek által kínált ÖSD B1, B2 és C1 nyelvvizsgák a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében államilag elismertek. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, amennyiben megfelelnek az állami akkreditáció feltételeinek (részletesebben lásd később).

 

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri a négy nyelvi készségben nyújtott teljesítmény alapján.

 

Az Osztrák Nyelvi Diploma kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

 

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

 

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

 

A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

 

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik magyar akkreditációval:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

 

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen. Ez alól a B1-es vizsga kivétel, amelyet két részletben is le lehet tenni (írásbeli + szóbeli).

 

Akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

• alapfok: Zertifikat B1 (ZB1)

• középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2)

• felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)

 

Nem akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)

A1 Grundstufe Deutsch 1 (ZA1)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (ZA2)

C2 Allgemeinsprache Deutsch (C2)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

 

További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga középpontjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak. Ahhoz, hogy a vizsgázó teljeskörűen megismerje a vizsgafeladatokat, ÖSD vizsgafelkészítő tanfolyamokat kínálunk.

 

Jelentkezés


A 137/2008. (V. 16.) Korm. Rendelet értelmében nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen a tanfolyami irodában, vagy e-mailben, a letölthető jelentkezési lap beküldésével. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt a jelentkezési időszak utolsó napján 16.00 óráig kell visszajuttatni az Osztrák Intézethez.

Vizsgaelőkészítő tanfolyamok

 • Próbavizsga

  A vizsga előtt tegyen egy próbát!

   

  Ha a próbavizsgát követően részt vesz egy vizsgafelkészítő tanfolyamon, a próbavizsga árát jóváírjuk a tanfolyami díjból.


  A próbavizsgát követően az eredmények közlésekor a sikeres vizsga érdekében tanulási tanácsokat is adunk.

  Ára: 10.000,- Ft

 • Legközelebbi próbavizsgánk

  2023. 11. 03. 14:00 (online)

  Kérjük, e-mailjében írja meg, milyen szinten szeretne vizsgázni, illetve, hogy a szóbeli részt ugyanazon a napon szeretné-e letenni.

  Jelentkezem próbavizsgára