Az Ön által látogatott honlap a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ. Az oldal látogatásához engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

Német nyelvvizsgák (ÖSD)

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon. Szeretne nemzetközileg elismert bizonyítványt nyelvtudásáról?

 • Következő nyelvvizsga

  Következő nyelvvizsga

   

  Vizsgaidőszak:

  2023. 12. 01 - 12.08.


  Jelentkezési határidő:

  2023. 11. 15.. (szerda) 16.00 óra  Jelentkezési lap letöltése
 • Vizsgaelőkészítő tanfolyamok

  Vizsgaelőkészítő tanfolyamok


  30 órás intenzív, illetve 36 órás hétvégi vizsgafelkészítőket hirdetünk szeptembertől B1, B2 és C1 szinten, online és offline!


  Legközelebbi kurzusaink:

  • B2 szintű 30 órás intenzív tanfolyam:
   2023.11.17 - 11.30.
   hétfőtől péntekig: 15:00 - 17:30
  • C1 szintű 30 órás intenzív tanfolyam:
   2023.11.17 - 11.30.
   hétfőtől péntekig: 15:00 - 17:30
  • B1, B2 és C1 36 órás hétvégi tanfolyamok:
   2023.09.23. - 11.18.
   szombat 9:00-12:00
  További időpontok

Változás az ÖSD B2-es vizsga pontszámaiban

Februártól változtak a minimális pontszámok a B2-es vizsgán. Ahhoz, hogy egy vizsgázó sikeres vizsgát tegyen és a Magyarországon akkreditált vizsgáról bizonyítványt is kapjon, minden készségre vonatkozóan el kell, hogy érje a 50%-os ponthatárt:

Olvasott szövegértés:   10 pont a maximális 20 pontból (50%)

Hallott szövegértés:       10 pont a maximális 20 pontból (50%)

Íráskészség:                   15 pont a maximális 30 pontból (50%)

Az új ponthatárok már a 2021 februári ÖSD vizsgákra is vonatkoznak. Természetesen az eddigi 60%-os megfelelési határ az írásbeli vizsga egészére továbbra is érvényes.

Az új ponthatár mind a magyar, mind a nemzetközi ponthatárokra érvényes.

 

Német nyelvvizsgák - minden szinten

Az Osztrák Nyelvi Diploma (ÖSD) nyelvvizsga magyarországi központjaként minden szinten kínálunk vizsgalehetőséget. Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. 

A nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsga központjában a valós szituációkban használt kommunikációs készségek állnak. 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga három szinten (B1, B2, C1) akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak. Államilag elismert nyelvvizsga- bizonyítványt azon vizsgázóink kapnak, akik az írásbeli és a szóbeli vizsgát is sikeresen teljesítik.  

 

Az Osztrák Nyelvi Diploma nyelvvizsga pluricentrikus vizsga, vagyis a német nyelvterületek standardvariánsait egyenrangúnak tekinti. Az ÖSD igyekszik tükrözni a német nyelv sokszínűségét, hogy felkészítse a vizsgázókat a különböző német nyelvterületek nyelvi valóságára. A vizsga során ez elsősorban a receptív vizsgafeladatoknál érvényesül, vagyis az olvasott és hallott szöveg értésénél, ahol mindhárom németnyelvű országból (Németország, Ausztria, Svájc) származó szövegeket felhasználunk.

 Az ÖSD-vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) és a “Profile Deutsch” szintmeghatározásaira épül.

 Kommunikatív orientációjú vizsgaként az ÖSD-nyelvvizsga célja, hogy az idegennyelvi kompetenciát hétköznapi szituációkban vizsgálja.

 

 

A vizsga alapelvei

 

1.  Hitelesség:

 

◦                            Igyekszünk maximálisan hiteles szövegeket és feladatokat összeállítani, valamint azokat valóságos alkalmazási szituációkhoz igazítani. A beszédcselekvések megvalósítását szolgáló szituációk kiválasztása releváns és reprezentatív. Ez nem csak a szövegek és feladatok autenticitását jelenti,  hanem azok szituatív beágyazását is.

 

2.  Tesztformátumok:

 

◦                            A feladatoknak lehetőség szerint minél direktebb módon kell visszatükrözniük a vizsgázó képességeit. Ha például a hallás utáni szövegértés kompetenciáját teszteljük, nem befolyásolhatja az eredményt olyan feladatrész, amely a vizsgázótól egyidejűleg nagyfokú íráskészséget, emlékezőképességet vagy szóbeli teljesítményt követel meg.

Fordítva pedig: Multiple-Choice-feladatokkal nem nyerhetünk érvényes képet  a produktív beszéd- és íráskészségről, ezért ezekben az esetekben nyitottabb feladatformákat alkalmazunk.

 

3.  Vizsgaterületek:

◦                            Annak érdekében, hogy minél átfogóbb és differenciáltabb képet kaphassunk a vizsgázó nyelvi kompetenciájáról, azt részterületekre kell bontanunk. Az ÖSD különbséget tesz az egyes kommunikatív készségek (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, írás- és beszédkészség) és a kommunikatív készségek kombinációja között (pl. hallás utáni értés és beszédkészség: beszélgetés, olvasás és írás: levélírás).

◦                            A nyelvtani és szókincsbeli ismereteket, valamint a kiejtést és a helyesírást a kommunikatív kompetencia alárendelt területeinek tekintjük és ekként csak implicit módon teszteljük és értékeljük.

 

4.  Értékelés:

 

◦                   Minél nyitottabb és direktebb egy nyelvvizsga, annál magasabbak a követelmények a vizsgáztatókkal és az értékelőkkel szemben. A megbízható értékelés biztosítása érdekében nem csupán rendkívül pontos értékelési irányelveket és kritériumokat adunk meg, hanem rendszeresen tartunk továbbképzéseket is vizsgáztatóink számára.

 

 

 

Akkreditált nyelvvizsgák


ÖSD B1 Zertifikat Deutsch nyelvvizsga részletes leírása


Nem akkreditált nyelvvizsgák


 

Az ÖSD nyelvvizsgák elismertsége nemzetközi viszonylatban.