ÖSD Zertifikat B2 vizsga (középfok)

A Mittelstufe B2 vizsga során a vizsgázóknak témák széles skáláját kell tudniuk feldolgozni, az ezekhez kapcsolódó véleményüket spontán módon és folyékonyan megfogalmazni. A vizsgázónak úgy kell tudniuk megértetni magukat, hogy mondanivalójukat akár anyanyelvi beszélők is megértsék, ill. az anyanyelvi beszélőkkel való társalgás megvalósítható legyen. A feldolgozandó szövegek lehetnek mindennapi témákról szóló- vagy (fél)hivatalos, ill. részben szakmai jellegűek. 

A vizsga részei

 

 

Leseverstehen – 90 perc (Szövegértés)


A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás,lyukas szöveg kitöltése.

 

Hörverstehen – 30 perc (Hallott szövegértés)


A vizsgázók egy rövid beszélgetést és egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szövegekkel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.

 

Schreiben – 90 perc (Íráskészség)


A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.


Sprechen – 15-20 perc (Beszédkészség)


A szóbeli vizsga három részből áll:beszélgetés 5 megadott téma egyikéhez kapcsolódóan, képleírás (a vizsgázó a vizsgán egy képet választ és arról szabadon beszél), érvelés megadott témában.

 

Elérhető pontszámok:

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám

Leseverstehen

20

10

Hörverstehen

20

10

Schreiben

30

15

Írásbeli vizsga egésze

70

42

Sprechen

30

18

Összesen

100

60