Az Ön által látogatott honlap a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használ. Az oldal látogatásához engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

ÁSZF

Szerződéskötés

Magánszemélyeknek tanfolyamra, vizsgára, vagy az Osztrák Intézet által szervezett programra történő jelentkezésekor, valamint termékeink megrendelésekor szerződés jön létre. A szerződés a honlapon található „Jelentkezem”, vagy a „megrendelem” gomb megnyomásával, személyesen pedig  az Osztrák Intézetben a jelentkezési lap kitöltésével, vagy a jelentkezési lap e-mailben való beküldésével jön létre.


Az Osztrák Intézet abban az esetben garantál helyet a tanfolyamon, ha a tanfolyami díj, ill. a tanfolyami díj első részletének befizetése megtörtént. (L. a részletfizetésről szóló rendelkezéseket.)

A tanfolyamon való részvétel feltételei

A tanfolyamon való részvétel feltétele, hogy beiratkozó személy az adott csoportnak megfelelő életkorú legyen és rendelkezzen az adott tanfolyamhoz szükséges tudásszinttel. A tanfolyamok vonatkozó jellemzői a tanfolyam leírásában, a vizsgákra vonatkozó információk a vizsgákkal kapcsolatos információknál találhatók. A tanfolyamokhoz szükséges tudásszintet az Osztrák Intézetben elvégzett előző tanfolyam végeztével kapott bizonyítvány, ill. az ÖI honlapján, vagy a tanfolyami irodában kitöltött szintfelmérő teszt és szóbeli szintfelmérés igazolja. A titkárságunk a teszt kitöltésével kapcsolatban szívesen válaszol kérdéseire!

Tanfolyamok

Tanfolyam alatt az Osztrák Intézet által szervezett tanfolyamok, nyelvi táborok, szemináriumok és workshopok értendők.
Amennyiben egy tanfolyammal kapcsolatban más információ nincs feltüntetve, a tanórák hossza 45 perc. (A játszócsoport időtartama 60 perc.) Az egyes tanfolyamok esetében a tanfolyam hossza, időpontja, létszáma, helyszíne, valamint a tanfolyam anyaga a honlapon található.
A tanfolyamot vezető tanár és a tanfolyam résztvevőinek kifejezett engedélye nélkül az órákról nem készíthető film-, vagy hangfelvétel.

 

  • A tanfolyami díj legkésőbb a tanfolyam kezdete előtt egy nappal egy összegben fizetendő bankkártyával, vagy banki átutalással, azzal a kitétellel, hogy banki átutalás esetén az összeg jóváírásának a fenti időpontig meg kell történnie.
  • A tankönyvek árát a tanfolyam díja nem tartalmazza. A tankönyvek igény esetén beszerezhetők a tanfolyami irodában. A tankönyvek árát a honlap és az információs anyagok külön tartalmazzák.
  • A tanfolyamok egy részén szkriptum alapján, vagy kölcsönzött könyvből dolgoznak. Ezeket ingyen bocsájtjuk hallgatóink rendelkezésére.

Kevesebb jelentkező esetén a következő óraszámmal indítjuk el a csoportokat.

Német általános, szaknyelvi és vizsgaelőkészítő tanfolyamok magánszemélyek részére 

  • Amennyiben egy tanfolyamot a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem tudunk elindítani, a teljes befizetett összeget visszatérítjük.
  • Áraink 60 órás tanfolyamok esetében minimum 8 főre, 30 órás tanfolyamoknál minimum 7 főre vonatkoznak. Az Osztrák Intézet fenntartja magának a jogot, hogy kisebb létszámú csoportoknál csökkentse a tanórák számát.

Fotó- film- és hangfelvételek jogairól

Az általunk az Intézet falain belül vagy kívül szervezett nyelvi kurzusok és programok során fotó-, film-, és hangfelvételek készülhetnek. Ezek reklám- és információs anyagainkban kerülhetnek felhasználásra nyomtatott, vagy online formában. Ön a kurzusainkon, ill. programjainkon való részvétellel belegyezik abba, hogy ezeket a felvételeket nyomtatásban vagy online (például az Intézetek honlapján) és a közösségi oldalainkon közzétegyük. Ha nem szeretné, hogy Önről, vagy gyermekéről hasonló felvételek készüljenek, kérjük, hogy a kurzus kezdete előtt írásban jelezze ezt titkárságunkon.

Kurzusok lemondása, időpont változtatása

A résztvevők száma és a tanórák száma a honlapunkon szerepel.
Az Osztrák Intézetnek joga van visszamondani kurzusokat akkor, ha nincs rájuk elég jelentkező. Ebben az esetben a jelentkezők a teljes tanfolyami díjat visszakapják.
Amennyiben az oktató megbetegedik, vagy más okból nem tudja az adott órát megtartani, az Intézet megfelelő helyettesítőt keres. Ha nem áll rendelkezésre ilyen személy, az órát nem tartjuk meg, ez esetben pedig utólag pótoljuk.
Amennyiben Ön (vagy gyermeke) a tanórán betegség, vagy más ok miatt nem jelenik meg, nincs lehetőség annak pótlására.

Bizonyítványok és tanfolyamon való részvételi igazolások

Ön (vagy gyermeke) tanfolyamon való részvételi igazolást kaphat, amennyiben az órák legalább 75%-án részt vett. Bizonyítványt abban az esetben állítunk ki, ha a kurzus zárásaként szervezett vizsgát sikeresen teljesíti.

Fizetési feltételek

A kurzus díját a kurzus kezdetét megelőző munkanapig be kell fizetni banki átutalással, vagy bankkártyával. Részletfizetés esetén az első részletet kell legkésőbb a kurzust megelőző munkanapon befizetni.
A nálunk vásárolt tananyagokat helyben kell befizetni.


Fizetési lehetőségek: átutalás, bankkártya.

Számlareklamációt a számla kiállításától számítva 15 napig tudunk elfogadni. Ezen túl nem áll módunkban új számlát kiállítani.

Részletfizetési lehetőség

Amennyiben kurzusra jelentkezik, a tanfolyami díjat maximum 2 részletben fizetheti be. Ehhez részletfizetési szerződést készítünk, melyet a titkárságon vehet át. 
Az első részlet a teljes tanfolyami díj 50%-át teszi ki, ezt kurzus kezdetét megelőző munkanapig kell befizetni. A második részlet legkésőbb a kurzus megkezdése után egy hónappal esedékes. A pontos befizetési dátumokat a részletfizetési szerződésben találja.
Az Osztrák Intézet határozza meg, hogy mely kurzusok esetében lehetséges vagy nem lehetséges részletfizetés. ÖSD-vizsgadíjakat és tananyagokat csak egy részletben lehet kifizetni.

Kedvezmények

Ön kedvezményt kaphat, amennyiben
-    a második kurzusát végzi nálunk (5% kedvezmény)
-    egy családtagja az elmúlt 1 naptári éven belül járt hozzánk tanfolyamra (5 % kedvezmény) Családok esetén az első családtag a teljes tanfolyami díjat fizeti be, a többi családtag pedig kedvezményt kap.
-    Ön tanuló, egyetemi hallgató, munkanélküli vagy nyugdíjas (5 % kedvezmény).
A kedvezmények nem vonhatók össze, másra át nem ruházhatók.

A kedvezmények bizonyos tanfolyamokra nem vonatkoznak! Kérjük, érdeklődjön a Tanfolyami irodában!

Visszalépési jog

A tanfolyam kezdete előtti napig Ön visszaléphet a szerződéstől. A beiratkozott hallgatóknak jogában áll az első órát megtekinteni és legkésőbb az azt követő munkanapon a tanfolyamot írásban lemondani. Ebben az esetben 6.000,- Ft sztornírozási kötbért számítunk fel és a tandíj fennmaradó részét visszafizetjük. Későbbi időpontban történt tanfolyam-lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni a kurzus árát.
Amennyiben visszalép a kurzustól, írásban kell jeleznie, pl. egy e-mail formájában az office@oei.hu címre. A tanfolyam kezdete után a tanfolyami díjat nem áll módunkban visszafizetni vagy jóváírni.